Záhada Marie Celeste – Němý svědek oceánských hlubin

Příběh Marie Celeste patří mezi nejzáhadnější epizody námořní historie. Tato brigantina byla nalezena 5. prosince 1872 plovoucí bez posádky v Atlantském oceánu, blízko Azor. Loď byla v dobrém stavu, s nákladem neporušeným a dostatkem zásob, ale bez jakéhokoli stopy po osmi členech posádky a kapitánově rodině.

Marie Celeste vyplula z New Yorku 7. listopadu 1872, směřující do Janova v Itálii. Na palubě byl kapitán Benjamin Briggs, jeho žena a jejich dvouletá dcera, spolu s sedmi dalšími námořníky. Poslední záznam v lodním deníku byl datován 24. listopadu, jen devět dní před nalezením lodi.

Příčina zmizení posádky zůstává neobjasněná. Existuje mnoho teorií, včetně pirátství, vzpoury, přírodních katastrof nebo přítomnosti škodlivých výparů z nákladu alkoholu. Všechny tyto hypotézy však mají své nedostatky a žádná z nich neposkytuje úplné vysvětlení.

Výzkumníci a historici se stále pokoušejí rozluštit tuto záhadu. Jedna z moderních teorií naznačuje, že posádka mohla opustit loď v domnění, že je v bezprostředním nebezpečí, možná kvůli špatnému pochopení stavu lodi nebo v důsledku chybné navigace. Tato teorie vychází z předpokladu, že v panice mohla posádka spěchat do záchranného člunu, aniž by si uvědomila, že loď není ve skutečném nebezpečí.

Další záhada se týká toho, proč nebyl na palubě žádný záznam o tom, proč posádka opustila loď, a proč byla loď nalezena plující s plně nastavenými plachtami.

Případ Marie Celeste zůstává ikonickým příběhem v námořní historii a inspirací pro mnoho spisovatelů a filmařů. Tato záhada přitahuje pozornost vědců, historiků a nadšenců do paranormálních jevů již více než století a stále zůstává jedním z největších nerozluštěných příběhů oceánu.

Filmové adaptace a díla inspirovaná příběhem lodi Marie Celeste jsou poměrně zajímavé. Ačkoli příběh této lodi inspiroval řadu tvůrců, existuje jen několik filmů, které se přímo nebo nepřímo zabývají touto záhadou. Zde jsou některé z nich:

  1. „The Mystery of the Mary Celeste“ (také známý jako „Phantom Ship“) z roku 1935: Tento britský film, který patří mezi první pokusy o filmové zpracování příběhu Marie Celeste, nabízí fiktivní vyprávění o poslední plavbě lodi.
  2. „Ghost Ship“ z roku 2002: Ačkoliv tento film není přímo založen na příběhu Marie Celeste, obsahuje mnoho paralel a je často spojován s touto legendou. Film vypráví o objevení opuštěného oceánského parníku, který pluje na moři bez posádky.
  3. „The Mary Celeste“ z roku 2014: Tento film je modernější adaptací příběhu, který se zaměřuje na spekulativní vysvětlení zmizení posádky lodi.

Kromě těchto filmů byl příběh Marie Celeste také předmětem různých dokumentárních a televizních programů, které zkoumají různé teorie a historické kontexty související s touto záhadou. Příběh inspiroval také mnoho literárních děl, včetně povídek a románů, které využívají tuto námořní záhadu jako klíčový prvek svého vyprávění.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory