Hrad Pořešín v historických souvislostech

První zmínky o tomto území jsou ze 12. století, kdy ho spravoval mnišský řád premonstrátů...