Historie Státního okresního archivu Havlíčkův Brod

Okresní archiv Havlíčkův Brod byl úředně zřízen v roce 1954 na základě vládního nařízení č....