Historie Lingchi – Smrt na tisíc řezů

Starobylá čínská metoda popravy známá jako ling-čchi (nebo ling-či) je možná známější pod popisnějším názvem „smrt tisícem řezů“.

Jak název napovídá, jednalo se o způsob mučení, při kterém se do oběti stále znovu a znovu řezalo, dokud nezemřela. Obvykle se šetřilo na ty nejhorší zločiny. Jako forma popravy se lingchi neprováděla lehce.

Ačkoli to zní barbarsky, pravda o lingchi je často zastřena populární mytologií, která z již tak hrůzného způsobu smrti udělala něco přímo z noční můry. V tomto článku se podíváme na to, co je to lingchi, odkud pochází a co si o této starobylé praktice stále pleteme.

Umírání podle Lingchi
Lingchi začínalo přivázáním oběti k dřevěné tyči nebo rámu. Po svázání se střídali různí kati, kteří metodicky řezali do různých částí těla. Zda kat začal hrudníkem, rukama nebo nohama, záleželo nejspíš na jeho vlastním uvážení. V každém případě to však pro člověka, který musel snášet bolest při řezničině zaživa, byla muka.

Lingchi však byla krutá ve více ohledech než jen ve fyzické bolesti. Podle převládajícího konfucianismu bylo špatné znesvětit nebo rozřezat tělo člověka. Když tedy byla oběť rozsekána na kousky, umírala také s vědomím, že nedodržela zásady konfucianismu. Když k tomu připočteme ponížení, které zažíváme na veřejnosti, začínáme chápat, proč bylo lingchi považováno za tak hrozné.

Původ Lingchi
Jako způsob popravy se lingchi používá již po staletí. Jeden z prvních příkladů pochází od prince Liu Ziye. Říká se, že nařídil zabít několik úředníků pomocí lingchi, než mu císař nařídil spáchat sebevraždu. Liu Ziye byl raná výjimka, protože to byl muž známý svou krutostí a zálibou v zabíjení z rozmaru.

Obecně se zdá, že lingchi se šetřil jen na ty nejhorší zločiny. Když však bylo lingchi uděleno jako trest, nepochybně to zanechalo trvalý dojem. Dalo by se říci, že vrchol lingchi nastal za dynastií Liao a Song. O tom, jak rozšířeným se stal, svědčí fakt, že ve 12. století jeden z aktivistů proti lingchi cítil nutkání napsat odsouzeníhodnou kritiku této praxe, v níž tvrdil, že:

„Když už jsou svaly těla odňaty, dech života ještě není odříznut, játra a srdce jsou stále spojeny, zrak a sluch stále existují. Působí to na harmonii přírody, škodí to laskavé vládě a nesluší se to generaci moudrých mužů.“

Bohužel jeho výzvy k ukončení lingchi zůstaly nevyslyšeny po dalších osm století.

Lingchi v moderním světě
Mnohým lidem může lingči připadat absurdně kruté a barbarské – jako pozůstatek středověku, který neměl přežít do údajně civilizovaného 19. a 20. století. Přesto přežilo. A s příchodem fotoaparátů a masového tisku se povědomí o lingchi rozšířilo do celého světa a šokovalo obyvatele Západu.

Jeden z prvních případů, kdy se lingchi dostalo na Západ, se odehrál v roce 1890, kdy britský kapitán cestoval po Kantonu. Když se procházel ulicemi, dolehl k jeho uším hluk hlučícího davu. Když zvuk sledoval, byl stále hlasitější. Zanedlouho stál na okraji davu lidí, kteří kroužili kolem podivného předmětu ležícího na zemi uprostřed tržiště.

Jak se kapitán přibližoval, cítil, jak mu klesá žaludek, když poznal, co je to za předmět. Byl to zkrvavený a rozčtvrcený člověk, rozházený po zemi. Trup byl plný hlubokých řezů, zatímco ruce, nohy a hlava byly odděleny od zbytku těla. Kapitán co nejnenápadněji vytáhl fotoaparát, pořídil snímek a spěchal zpátky na loď.

Lingchi v západním světě
Tento snímek se stal slavným v zemích, jako jsou Spojené státy a Velká Británie.

Byl široce rozšířen v knize The Peoples and Politics of the Far East (Národy a politika Dálného východu), kterou napsal novinář sir Henry Norman a která vyšla v roce 1895. S tímto popisem se čtenáři Normanovy knihy mohli setkat:

„Zločinec je připevněn k hrubému kříži a kat, vyzbrojený ostrým nožem, začne uchopovat hrstky masa z masitých částí těla, jako jsou stehna a prsa, a odřezávat je. Poté odstraní jeden po druhém klouby a výrůstky na těle – nos a uši, prsty na rukou a nohou. Pak se po částech odřezávají končetiny v zápěstí a kotnících, lokty a kolena, ramena a boky. Nakonec je oběť probodnuta až k srdci a je jí useknuta hlava.“

Sir Henry Norman, Národy a politika Dálného východu.
Popis byl doplněn fotografií britského námořního kapitána. Ta byla považována za natolik názornou, že stránka byla vyrobena tak, aby ji čtenář mohl v případě potřeby snadno vytrhnout.

Takovéto grafické popisy lingchi, když se dostaly na Západ, vzrušovaly kolektivní představivost. Podnítilo to mytologii, která značně zkreslila představu o tom, co lingchi je.

Upevnily také již tak rozšířený názor na Číňany jako na lidi, kterým v jejich pokroku brání zaostalá kultura. Některé z těchto mylných představ vznikly v důsledku překladu slova „lingchi“ z čínštiny. Mnozí lidé ze Západu ho překládají jako „smrt deseti tisíci ranami“ nebo „smrt tisíci ranami“, takže lingchi zní jako mnohem trýznivější utrpení, než ve skutečnosti bylo.

Ačkoli není pochyb o tom, že lingchi byl mimořádně nepříjemný způsob smrti, většina řezání se prováděla až po smrti oběti. První řezné rány na těle byly obvykle velké. Znamenalo to, že člověk kvůli velké ztrátě krve nemohl zůstat dlouho při vědomí. Některé rodiny si navíc mohly dovolit zaplatit za převrat nebo poskytnout velké množství opia, aby oběti ulehčily utrpení.

Přesto byla představa obklopující lingchi na Západě příliš silná na to, aby ji realita rozmělnila. Dnes je lingchi stále známé spíše jako „smrt tisícem řezů“. Je vnímáno jako symbol barbarštější stránky čínské kultury. K poslednímu známému případu lingchi došlo na podzim roku 1904, kdy byl potrestán bohatý statkář, který zabil svého souseda a jedenáct členů jeho rodiny.

Francouzští vojáci v oblasti tuto událost vyfotografovali. Západní země opět zaplavily názorné důkazy o nepředstavitelně kruté a zaostalé Číně. Následujícího roku bylo Lingchi oficiálně zrušeno. Jeho odkaz – mytologie a vše ostatní – však od té doby zůstal zakořeněn v lidové představivosti.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory